Υπερωρίες στρατιωτικών στην Ελλάδα: Έρχεται έκπληξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Το θέμα της υπερωριακής απασχόλησης των στρατιωτικών συχνά απασχολεί. Οι στρατιωτικοί που θέτουν το ζήτημα, ασφαλώς και αναφέρονται στις φυσιολογικές περιόδους όπου τα εργασιακά τους καθήκοντα δεν χρειάζεται να ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες. Δυστυχώς συμβαίνει συχνά να εργάζονται πολύ περισσότερο από το κανονικό,χωρίς καμία απολύτως αμοιβή. Στις περισσότερες περιπτώσεις δε και χωρίς καμία αναγνώριση.

Ίσως να μας προκύψει κάποια έκπληξη από την ΕΕ γι΄ αυτό το θέμα. Ένας στρατιωτικός, ο κ.Φώτης Μπάτζιος είχε καταθέσει αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο, επικαλούμενος τη διάταξη του άρθρου 22 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί χωρίς συνέπειες να παράσχει εργασία,εφόσον έχει ήδη εργαστεί περισσότερες από 48 ώρες ανά επταήμερο.

Η απάντηση που έλαβε λέει ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει αρχίσει να εξετάζει το θέμα. Θεωρεί παραδεκτή την αναφορά “δεδομένου ότι το αντικείμενό της εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”.

Η απάντηση αναφέρει ακόμη πως “ η επιτροπή πιστεύει εξάλλου ότι τα θέματα που θίγονται πρέπει να υποβληθούν επίσης στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πεδίο αρμοδιότητας της οποίας εμπίπτει και αποφάσισε συνεπώς να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για ενημέρωση”.

Για να δούμε τι θα προκύψει…

Πηγή

Αρέσει σε %d bloggers: