Δικαίωση των στρατιωτικών η απόφαση του ΣτΕ λέει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντισυνταγματάρχης Α. Τσουκαράκης

Του Αντισυνταγματάρχη (ΣΔΓ) Ανέστη Τσουκαράκη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών

Ανέστης Τσουκαράκης

Δικαίωση για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και τις Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη της η υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε η σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σε εκτέλεση της οποίας επήλθε βίαιη, άδικη και αντισυνταγματική επιδρομή στα εισοδήματα των Ελλήνων στρατιωτικών.

Με την απόφαση της Ολομέλειας του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου κρίθηκε ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στους μισθούς των στρατιωτικών, επιβλήθηκαν επί τη βάση ενός αριθμητικού κριτηρίου, χωρίς να ληφθούν υπόψη ο ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης των καθηκόντων των στρατιωτικών ούτε ή φύση της αποστολής τους. Κατ΄ αποτέλεσμα, για όλο το διάστημα από 1-8-2012 έως και σήμερα (και για όσο παραμένει σε ισχύ ο κριθείς ως αντισυνταγματικός ν. 4093/2012) ως νόμιμες αποδοχές των στρατιωτικών πρέπει να θεωρηθούν εκείνες που ίσχυαν κατά την 31η-7-2012. Η εκδοθείσα απόφαση δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. Πρακτικά, δημιουργείται συνταγματική υποχρέωση της Διοίκησης προς συμμόρφωση με το σκεπτικό και διατακτικό της ανωτέρω απόφασης, η οποία κατ ελάχιστον περιλαμβάνει: Α) Υποχρέωση άμεσης εξάλειψης από την έννομη τάξη των διατάξεων του ν. 4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές και επαναφορά για το μέλλον του μισθολογίου που ίσχυε πριν την ψήφιση του ν. 4093/2012 (ή μισθολογίου που θα σέβεται τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος των στρατιωτικών και τον εκ του Συντάγματος ρόλο τους). Β) Υποχρέωση επιστροφής της διαφοράς των αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως την έκδοση της απόφασης, αλλά και για κάθε μήνα που η Διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει τις ανωτέρω παράνομες περικοπές.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών θα προβεί σε άμεση κοινοποίηση της εκδοθείσας απόφασης προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας τη συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, θα παρακολουθεί από κοντά κάθε σχετική εξαγγελία ή αντίδραση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθή συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου και η διασφάλιση των σχετικών αξιώσεων του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων.
πηγή


Αρέσει σε %d bloggers: