Αναστέλλεται από ΣτΕ το μέτρο των νεοφιλελέδων για άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου

Αμετάκλητη απόφαση για την τύχη του μέτρου θα λάβει η Ολομέλεια του Δικαστηρίου τον Νοέμβριο.

 Αναστέλλεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας η εφαρμογή του πιλοτικού μέτρου για άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου σε συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ορισμένες τουριστικές περιοχές νησιά και άλλες.

Η Επιτροπή Αναστολών του ανωτάτου δικαστηρίου προχώρησε στην

αναστολή της σχετικής υπουργικής απόφασης, εκτιμώντας πως οι έμποροι και οι εργαζόμενοι στα καταστήματα θα υποστούν από την εφαρμογή του μέτρου ανεπανόρθωτη βλάβη.

Η απόφαση ισχύει μέχρι νεωτέρας και έως ότου η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφανθεί αμετάκλητα επί του θέματος στις αρχές Νοεμβρίου. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ρητά πως για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστών σε περιοχές μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος,
μπορεί η αρμόδια Περιφέρεια με απόφαση της να επιτρέψει τη

λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές υπό αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το σκεπτικό για την αναστολή του μέτρου για άνοιγμα των Καταστημάτων όλες τις Κυριακές έχει ενδιαφέρον για την περαιτέρω δικαστική αντιμετώπιση του θέματος καθώς δεν αναφέρεται σε παραβιάσεις διεθνών συνθηκών η συνταγματικών διατάξεων.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν προσφύγει ομοσπονδίες και

εμπορικοί σύλλογοι καθώς και συνδικαλιστικές ενώσεις εμποροϋπαλλήλων. Ολόκληρο το σκεπτικό. Η ηθική βλάβη των εμπόρων, υπαλλήλων, κ.λπ. που αναφέρεται «στο δικαίωμα του ελευθέρου χρόνου και της απολαύσεώς του από κοινού με την οικογένειά τους κατά την κοινή αργία της Κυριακής καθώς και στο δικαίωμα στην άσκηση της θρησκευτικής λατρείας, παρίσταται αυτονοήτως δυσεπανόρθωτη» από την εφαρμογή του μέτρου.

Παράλληλα, η οικονομική βλάβη, όσων έχουν προσφύγει στο ΣτΕ «πιθανολογείται επίσης ως ανεπανόρθωτη, ή πάντως δυσχερώς επανορθώσιμη, από τα προσκομισθέντα από αυτούς στοιχεία και μελέτες αρμοδίων ερευνητικών φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, εκτιμώμενα υπό το φως της κοινώς γνωστής οικονομικής κρίσεως, τα

στοιχεία δε αυτά δεν αμφισβητούνται ούτε αποκρούονται από τη διοίκηση».

Εξάλλου, προσθέτουν οι δικαστές, «η επίκληση εκ μέρους της διοικήσεως της εξαγωγής συμπερασμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου ως λόγου δημοσίου συμφέροντος κωλύοντος τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, δεν δύναται να αντισταθμίσει την πιθανολογούμενη βλάβη των αιτούντων (εμπόρων, κ.λπ.), πολλώ μάλλον καθ’ όσον η διοίκηση δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει στοιχεία ή μελέτες επί των οποίων

δύναται να θεμελιωθεί προσδοκία θετικών αποτελεσμάτων από το επίμαχο μέτρο».

Οι δικαστές επικαλούνται στην απόφασή τους στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση κατά τις Κυριακές, αλλά και στατιστικά στοιχεία από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για την απασχόληση εργαζομένων, την πορεία της κερδοφορίας κατά την λειτουργία των καταστημάτων την εβδόμη ημέρα, από έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ (τα στοιχεία προσκομίσθηκαν από
τους προσφεύγοντες στο ΣτΕ).

Αντίθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι οι υπόλοιποι

ισχυρισμοί των εμπόρων, κ.λπ., δεν κρίνονται «προδήλως βάσιμοι». Μεταξύ των ισχυρισμών αυτών είναι ότι παραβιάζεται η υπερνομοθετικής ισχύος διεθνής σύμβασης της Γενεύης που καθιερώνει την Κυριακή ως ημέρα αργίας και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 94/104/1993) και ότι εκδόθηκε η υπουργική
απόφαση εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η Ολομέλεια αναφέρει ως προς την ανάγκη εξυπηρέτησης του

αυξημένου αριθμού τουριστών και τις Κυριακές, ότι μπορεί με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη να οριστούν οι περιοχές που επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι 250 τ.μ. (δηλαδή τουριστικές περιοχές) και υπό τον όρο να μην ανήκουν σε αλυσίδα καταστημάτων, να μη λειτουργούν ως «κατάστημα εντός καταστήματος» και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα, εκπτωτικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά».

ΣΚΑΙ


Αρέσει σε %d bloggers: