«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ

Στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ αρχιτέκτοντας που «ξέχασε» να δηλώσει 9 εκατ. ευρώ και δικηγόρος που είχε κρύψει σε θυρίδα 5,8 εκατ. ευρώrp_sdoe-660_12.jpg

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ που κάνει φύλλο και φτερό και τις θυρίδες, που πλέον δεν θεωρούνται άβατο.

Μάλιστα εντόπισε δικηγόρο, ο οποίος προσαύξησε την περιουσία του κατά 5,8 εκατ. ευρώ και πιάστηκε στην τσιμπίδα από το άνοιγμα της θυρίδας του.

Σε άλλη περίπτωση αρχιτέκτονας, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 9.302.969,62. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Φωτογράφος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα 3.882.665,39.

Σε μία ακόμη περίπτωση, μη επιτηδευματίας, προσαύξησε την περιουσία του 177.150,18  χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα των γενικών επισκευών πλοίων, εξέδωσε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 7.090.794,62

Επιχείρηση, εμπορίας πολυτίμων μετάλλων, εξέδωσε είκοσι επτά (27) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52

Επιχείρηση, εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ελαστικών και λιπαντικών, εξέδωσε εξήντα τέσσερα (64) πλαστά – εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 491.010,11.

Αθλητικό σωματείο, δεν εξέδωσε 3.267 φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 255.116,00.

Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2001 έως 2010 κατά 1.194.988,66  χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων και εξοπλισμών, εξέδωσε είκοσι τέσσερα (24) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 214.466,90.

Καθηγητές Α.Ε.Ι. για τις χρήσεις 2008 – 2012 απέκρυψαν εισοδήματα από επιδόματα συνολικού ύψους 1.452.340,89.


Αρέσει σε %d bloggers: