Τα ελληνικά γράμματα ως μέσο απόκτησης ιθαγένειας!

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας με το όποιο ορίζεται ότι η κατοχή ελληνικής παιδείας θα αποτελεί όρο για την απόκτηση ελληνικής -και κατ επέκταση ευρωπαϊκής- ιθαγένειας!  Ίσως  με αυτό το νόμο σε λίγα χρόνια οι Έλληνες  και οι ελληνόφωνοι στην ΕΕ να είναι πολλά εκατομμύρια  ψυχές.

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας

Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας επιφέρει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή, σύμφωνα με τις οποίες επανακαθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Μεταξύ αυτών ορίζεται ότι:

· Ελληνική ιθαγένεια αποκτούν τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση εγγραφής και φοίτησης σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νόμιμης συνεχούς παραμονής ενός εκ των γονέων τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

· Επίσης, την ελληνική ιθαγένεια αποκτούν ανήλικοι αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση εννέα τάξεων είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

· Το ίδιο ισχύει και για αλλοδαπούς που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτοι ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

Η αιτιολογική έκθεση

Σημειώνεται ότι η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θα υποβάλλονται στις υπηρεσίες της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης (και όχι στον δήμο). Επίσης, μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας παραμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους – μέλους της Ε.Ε. και κοινού συνόλου δικαιωμάτων καθώς και η οδηγία για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία.

Πληροφορίες απο το ΒΗΜΑ


Αρέσει σε %d bloggers: