ΕΚΤ: Δυο χρόνια διορία στις τράπεζες για να τα ρευστοποιήσουν τα πάντα προς όφελος της

Ασφυκτική πλέον πίεση των ευρωπαιων για να προχωρήσουν οι τράπεζες, σε ανακτήσεις ενεχύρων μέσω πλειστηριασμών, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων δανείων με στόχο  να εισέλθουν φρέσκα  χρήματα Ελλήνων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Οι νέες απαιτήσεις της ΕΚΤ προβλέπουν ότι οι τράπεζες θα έχουν πλέον διορία δύο ετών για την πλήρη κάλυψη (στο 100%) από προβλέψεις δανείων που έχουν χορηγήσει χωρίς εξασφαλίσεις (δηλ. καταναλωτικά και δάνεια από κάρτες)

και επτά ετών για την αντίστοιχη κάλυψη δανείων με εξασφαλίσεις (στεγαστικά).

Τυχόν αποκλίσεις από τις κατευθύνσεις αυτές θα πρέπει να αιτιολογούνται στις εποπτικές αρχές και, με βάση τις αιτιολογήσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων εποπτικών μέτρων.

Επιπλέον, καθοριστικό για το ύψος και την επάρκεια των προβλέψεων που κάνουν οι Ευρωπαίοι για τα κέρδη και τις  ζημιές τους είναι το κατά πόσον οι τράπεζες θα μπορέσουν να ανακτήσουν ενέχυρα από «κόκκινα» δάνεια και σε ποιες τιμές.

Στο σκέλος αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στους οποίους πιέζονται τράπεζες και κυβέρνηση από τους «θεσμούς», σε σημείο μάλιστα που η έναρξη των e-auctions  να αποτελεί καταλύτη και για την έναρξη της τρίτης αξιολόγησης.Αρέσει σε %d bloggers: