Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για τους φοροφυγάδες!

Τα Paradise papers  εξολοκλήρου ανήκουν στις Ελίτ της πολιτικής,  της οικονομίας  και στις «αριστοκρατίες» σε κάθε τομέα.

Επιπλέον η αποφυγή φορολογίας  και η  μετακύλιση των βαρών στους υπολοίπους είναι ένα ακόμη τρόπος καταπίεσης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και σταθεροποίησης της εξουσίας των ισχυρών

Γι μια ακόμη φορά πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορεί κάποιος που δεν εκπληρώνει τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του ως πολίτης,  μιας σύγχρονης Δημοκρατίας να καταλαμβάνει δημόσια αξιώματα ή να ψηφίζει γι αυτα.

Μπορεί κάποιος που δεν συμμετεχει στα βάρη της κοινότητας να  συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων ή πολύ περισσοτερο να την διοικει.

Πρέπει να τεθεί   ως κοινωνικό  αίτημα της στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για τους φοροφυγάδες!

Παράλληλα με τα υπόλοιπα  αυτονόητα μέτρα δήμευσης που θα οδηγούν σε αποζημίωση της κοινότητας για την βλάβη που υπέστη.Αρέσει σε %d bloggers: