ΣΧΕΔΙΟ Β: Η Κοινωνική Αναλγησία Των μνημονιακών Κυβερνήσεων Έχει Σκοτεινό Παρελθόν & Παρόν

 του Γ. Περάκη

Η Κοινωνική Αναλγησία Των Μνημονιακών Κυβερνήσεων

Εχει Σκοτεινό Παρελθόν & Παρόν

Καμμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να μοιράσει «μποναμάδες & φιλοδωρήματα». Τα χρήματα αυτά προέρχονται απο το αίμα του Ελληνικού λαού. Ας μιλήσουμε για το «κοινωνικό» μέρισμα και με ποιανού χρήματα διαμοιράζεται:

Α) Mισθωτή Εργασία

Α.1) Από το 2010 έως το 2016 όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας παρουσίασαν μειώσεις μισθών που έφτασαν το 18,1% κατά

μέσο όρο.

Πιο συγκεκριμένα, το 2010 ο μέσος μισθός:

Οι μειώσεις των μισθών ανά κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας
Κλάδος Ετος 2010 Ετος 2016 Μείωση σε ευρώ Ποσοστιαία Μείωση
Εκπαίδευση 895,39 629,67 -265,72 -29,7%
Τέχνες, Διασκέδαση, ψυχαγωγία 944,59 664,60 -279,99 -29,6%
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής καταλύματος & Εστίασης 946,47 634,85 -311,62 -32,9%
Μεταποίηση 1.017,11 836,61 -180,50 -17,7%
Κατασκευές 964,08 773,18 -190,90 -19,8%
 Ο κλάδος του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων 909,53 728,31 -181,22 -19,9%

Α.2) Η αύξηση της απασχόλησης μέσω της  αύξηση της μερικής απασχόλησης

Πίνακας 2.3:  Αριθμός εργαζομένων μισθωτών και εύρος μηνιαίων αποδοχών  (ετήσιες μεταβολές 2016-2015)
Μερική ή εκ  περιτροπής  απασχόληση Εύρος μηνιαίου μισθού (σε ευρώ)
501-600 601-700 701-800 901-1.000 1.001-1.200 1.201-1.500 1.501-2.000 2.001-2.500 2.501-3.000 2.501-3.000 >=3.000 Μερικό Σύνολο Γενικό Σύνολο
Αριθμός Εργαζομένων το 2016 382.729 176.256 143.328 147.583 119.526 106.811 180.216 166.602 135.328 64.945 31.293 47.907 1.319.795 1.702.524
Αριθμός Εργαζομένων το 2015 363.710 155.266 151.887 139.596 115.777 96.857 171.139 152.648 127.662 63.958 31.217 50.128 1.256.135 1.619.845
Διαφορά (2016-2015) -19.019 -20.990 8.559 -7.987 -3.749 -9.954 -9.077 -13.954 -7.666 -987 -76 2.221 -63.660 -82.679
Ποσοστό το 2016 22,48% 10,35% 8,42% 8,67% 7,02% 6,27% 10,59% 9,79% 7,95% 3,81% 1,84% 2,81% 77,52% 100,00%
Ποσοστό το 2015 22,45% 9,59% 9,38% 8,62% 7,15% 5,98% 10,57% 9,42% 7,88% 3,95% 1,93% 3,09% 77,55% 100,00%
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ: Ειδικά τεύχη 2013-2016

Α.3) Η αύξηση της απασχόλησης μέσω της … αύξησης της ανεργίας

Πίνακας Ι  αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» Μήνας  Οκτώβριος 2017
(σε θέσεις εργασίας) Οκτώβριος  2017          (1) Οκτώβριος         2016               (2) Διαφορά                                        (1-2) Α’ Δεκάμηνο     2017                              (3) Α’ Δεκάμηνο 2016                        (4) Διαφορά                             (3-4)
Ι. Προσλήψεις 208.643 185.895 22.748 2.058.515 1.830.453 228.062
     ΙΙ. Αποχωρήσεις* 307.063 268.705 38.358 1.891.064 1.667.658 223.406
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου  χρόνου 226.042 190.368 35.674 1.040.298 930.927 109.371
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 81.021 78.337 2.684 850.766 736.731 114.035
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) -98.420 -82.810 -15.610 167.451 162.795 4.656
Πηγή: Εργάνη Οκτώβριος-2017

Β) Ελεύθεροι επαγγελματίες επιχειρήσεις

Η κατάσχεση του εισοδήματος των ελευθ. Επαγγελματιών και επιχειρήσεων

Ακαθάριστα Εσοδα (Τζίρος) Εισφορές Φόρος Εισφορά Αλληλεγγύης Τέλος  Επιτηδεύματος Ποσό που Απομένει Ποσοστό που Απομένει
10.000,00 2.184,20 1.719,48 0,00 650,00 5.446,32 54,46%
15.000,00 3.188,76 2.598,47 0,00 650,00 8.562,77 57,09%
20.000,00 4.250,00 3.464,98 82,50 650,00 11.552,52 57,76%
25.000,00 5.332,32 4.326,89 168,69 650,00 14.522,10 58,09%
30.000,00 6.414,53 5.439,79 355,27 650,00 17.140,41 57,13%
35.000,00 7.496,75 6.575,94 551,16 650,00 19.726,15 56,36%
40.000,00 8.578,97 7.825,78 768,37 650,00 22.176,88 55,44%
45.000,00 9.661,19 9.275,36 1.023,02 650,00 24.390,43 54,20%
50.000,00 10.743,41 10.724,94 1.277,68 650,00 26.603,97 53,21%
55.000,00 11.825,62 12.428,47 1.564,08 650,00 28.531,83 51,88%
60.000,00 12.907,84 14.191,47 1.857,91 650,00 30.392,78 50,65%

Γ) Αγρότες

 • Οι εισφορές προς τον ΟΓΑ για σύνταξη αυξάνονται κατά 3% και διαμορφώνονται έτσι στο 10% επί του πο-σού καθεμίας από τις 7 ασφαλιστικές κατηγορίες για την περίοδο από 1/7/2015 ως 31/12/2016, ενώ οι εισ-φορές υγειονομικής περίθαλψης από 1/1/2016 ως 31/12/2016 διαμορφώνονται στο 3,61% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών από 2,50% που είναι σήμερα.
 • Από 1/1/2017 οι εισφορές που θα καταβάλουν οι αγρότες στον ΟΓΑ θα συνδέονται με το φορολογητέο τους εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.
 • Οι συνολικές εισφορές προκύπτουν από το άθροισμά των συνταξιοδοτικών, των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης και αυτών υπερ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
 • Οι συνταξιοδοτικές εισφορές ξεκινούν ως ποσοστό 14% επί του φορολογητέου εισοδήματος για το 2017 (εισοδήματα 2016) για να καταλήξουν από το 2022 και μετά σε ποσοστό20%.
 • Αντίστοιχα οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψής ξεκινούν από 4,76% για το 2017 για να καταλήξουν στο 6,95% από το 2019 και μετά.
 • Από το 2017 και μετά καταβάλλεται για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας εισφορά ίση με το 0,25% του φορολογητέου εισοδήματος.Το σύνολο λοιπόν των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΓΑ διαμορφώνεται από 18,98% επί του εισοδή-ματος για το 2017 και αυξάνεται κάθε χρόνο μέχρι ποσοστού 27,20% για το 2022 και μετά.  Αυξήσεις έως και 77,80% !

  Δ) Συνταξιούχοι1

25 περικοπές συντάξεων στα 4 Μνημόνια. Στα 50 δισ. η περικοπή συντάξεων επί Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

1ο Μνημόνιο

1) Το 2010, πριν από την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, ψηφίστηκε η περικοπή των Δώρων, της 13ης και της 14ης κύριας σύνταξης.

2) Όλοι οι συνταξιούχοι (2011) κάτω των 60 ετών ανάλογα με τα ποσά των συντάξεων που ελάμβαναν υπέστησαν μειώσεις από 6% έως 10%. Συγκεκριμένα, για συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ η μείωση ξεκινούσε από 6%, ενώ για περικοπές μεγαλύτερες των 3.000 ευρώ έφταναν ακόμα και το 10%.

3) Επιβλήθηκε (2011) ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων από 3% έως 13% (κλιμακωτά), για ποσά συντάξεων από 1.400 ευρώ και άνω. Παράλληλα, ξεκίνησαν και κλιμακωτές περικοπές στις επικουρικές συντάξεις από 3% για ποσά άνω των 300 έως 10% για επικουρικές άνω των 650.

4) Περικοπές στις κύριες συντάξεις των νέων συνταξιούχων το 2011. Συγκεκριμένα, οι μικρότεροι των 55 ετών υπέστησαν 40% μείωση για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, ενώ οι μικρότεροι των 60 και οι μεγαλύτεροι των 54 ετών υπέστησαν μείωση 20% για ποσά άνω των 1.200 ευρώ. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν μειώσεις από 15% έως και 30% για ποσά άνω των 150 ευρώ και στις επικουρικές συντάξεις.

2ο Μνημόνιο

5) Τον Ιανουάριο του 2012 επιβλήθηκαν νέες μειώσεις σε όσους είχαν, ακόμη, «υψηλές» συντάξεις. Για παράδειγμα μειώσεις έως 12% υπέστησαν όσες ήταν άνω των 1.300 ευρώ. Με τον ίδιο νόμο μειώθηκαν εκ νέου και οι επικουρικές. Συγκεκριμένα, για ποσά άνω των 250 ευρώ η μείωση ήταν 10%, ενώ για ποσά από 251 έως 300 ευρώ η μείωση διαμορφώθηκε στο 15%, και για ποσά άνω των 300 ευρώ η μείωση άγγιξε το 20%.

6) Μείωση (2012) στο άθροισμα κύριας και επικουρικής, δηλαδή στο σύνολο της σύνταξης. Συγκεκριμένα, ποσά από 1.000-1.500 ευρώ υπέστησαν μείωση 5%, 1.500-2.000 μείωση 10%, από 2.000-3.000 μείωση 15%, και ποσά από 3.000 ευρώ και άνω, μείωση 20%. Ταυτόχρονα, καταργήθηκαν τα επιδόματα Δώρων στις κύριες και τα Δώρα στις επικουρικές.

7) Οριζόντιες μειώσεις κατά 5,2% σε όλες τις επικουρικές το 2014.

8) Μειώθηκαν τα ποσά των πρόωρων συντάξεων κατά 10% για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

3ο Μνημόνιο

9) Μειώνονται από 1/6/2016 σε 250.000 συνταξιούχους μέχρι και 40% οι επικουρικές.

10) Κατάργηση ΕΚΑΣ σε σχεδόν 160.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

11) Μειώσεις έως και 45% στα μερίσματα ΜΤΠΥ.

12) Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν συντάξεις μικρότερες κατά 30% τουλάχιστον λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού (νόμος Κατρούγκαλου).

13) Πλαφόν 2.000 ευρώ στην κύρια σύνταξη και των 3.000 ευρώ (άθροισμα πολλών κύριων συντάξεων).

14) Αυστηρότερα κριτήρια στις συντάξεις χηρείας: τέθηκε όριο ηλικίας στα 55 έτη. Οι χήρες/χήροι άνω των 55 θα παίρνουν δια βίου τη σύνταξη, αλλά στο 50% του δικαιούχου. Εφόσον είναι 52 θα την παίρνουν για τρία χρόνια, θα τη χάνουν, και μετά θα επαναχορηγείται στα 67. Αν είναι κάτω από 52 θα την εισπράττουν για τρία χρόνια, εκτός αν είναι μητέρες ανηλίκων, οπότε θα τη λαμβάνουν μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί ή μέχρι να αποφοιτήσει (24 ετών).

15) Περικοπή κατά 60% στις συντάξεις από το πρώτο ευρώ όσων εργάζονται παραλλήλως.

16) Περικοπές από 15%-20% στα εφάπαξ.

17) Αύξηση της εισφοράς σε όλες τις κύριες συντάξεις υπέρ ΕΟΠΥΥ από το 4% σε 6%. Το μέτρο αυτό θεσπίστηκε μέσα Ιουλίου 2015, ίσχυσε αναδρομικά από 1/7/2015 και οδήγησε σε περικοπές 532 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

18) Εισφορά 6% (δεν υπήρχε) σε όλες τις επικουρικές συντάξεις υπέρ ΕΟΠΥΥ (178 εκατ. ευρώ το χρόνο).

19) Εισφορά 14% επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος 650.000 αγροτών (τέως ΟΓΑ) και 7% για ΕΟΠΥΥ.

4ο Μνημόνιο

20) Νέες περικοπές έως 18% για κύριες και επικουρικές καταβαλλόμενες συντάξεις από το 2019. Η νέα αφορά περισσότερες από 900.000 κύριες συντάξεις που είχαν απονεμηθεί μέχρι 12/5/2016.

21) Από 1/1/2018 θα καταργηθεί η έκπτωση 1,5% στο φόρο που παρακρατείται στην πηγή (μισθωτοί και συνταξιούχοι).

22) Θα μειωθεί στο μισό το ήδη… μισό (από 1/1/2017) ΕΚΑΣ που λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Στόχος είναι το 2019 να καταργηθεί πλήρως το επίδομα στους συνταξιούχους.
23) Θα μειωθεί επίσης στο μισό το ήδη μειωμένο κατά… 50% από 1/1/2017 επίδομα θέρμανσης.

Και δύο σοβαρές επιβαρύνσεις για του ανέργους:

24) θα μειωθούν περαιτέρω τα επιδόματα ανεργίας, κυρίως των εποχικά εργαζομένων αφού γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια απόδοσης του επιδόματος χρόνο με το χρόνο (εκπαιδευτικοί, ξενοδοχοϋπάλληλοι κ.ά).

25) Περικόπτεται το επίδομα των 200 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους (από τον 13ο έως και τον 24ο μήνα της ανεργίας), που σήμερα είναι 200 ευρώ το μήνα, και θα ενσωματωθεί στο επίδομα φτώχειας (συμπλήρωμα του εισοδήματος, ώστε κάθε άτομο να έχει το μήνα τουλάχιστον 200 ευρώ εισόδημα εργασία ή σύνταξη και επιδότηση στην περίπτωση όμως που διατηρεί σπίτι  όχι φιλοξενούμενος).

Ε) Η Κλοπή δια μέσω της φορολογίας

Ε.1) Αμεση φορολογία-Μισθωτοί-Η διαχρονική εξέλιξη της μείωσης του αφορολογήτου

Η μείωση του αφορολογήτου και η επιβάρυνση  του φόρου 2010-2019
Ετος Εισόδημα σε ευρώ Αφορόλογητο Οριο σε ευρώ Επιβάρυνση σε ευρώ
2010 12.000,00 0,00
2011 12.000,00 5.000,-9.000 από 300 εως 700
2012 12.000,00 5.000,-9.000 από 300 εως 700
2013 12.000,00 5.000,-9.000 από 300 εως 700
2014 12.000,00 9.550,00 538,00
2015 12.000,00 9.550,00 538,00
2016 12.000,00 8.636,00 740,00
2017 12.000,00 8.636,00 740,00
Απο το 2019 12.000,00 5.681,00 1.390,00

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θεωρούνται a priori «φοροδιαφεύγοντες» λόγω του ότι δεν έχουν αφορολόγητο.

Ε.2) Αμεση φορολογία-Μισθωτοί

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις διαφορές που προκύπτουν για εισοδήματα από 7.000 έως 50.000 ευρώ.
Ετήσιο Φόρος + εισφορά αλληλεγγύης 2016 2015 Διαφορά σε σχέση με το 2015
Εισόδημα Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά φόρος + εισφορά Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
7,000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 80.00 30.00 0.00 0.00 0.00 80.00 30.00 0.00 0.00
10,000.00 300.00 250.00 200.00 100.00 100.00 200.00 150.00 100.00 0.00
11,000.00 520.00 470.00 420.00 320.00 320.00 200.00 150.00 100.00 0.00
12,000.00 740.00 690.00 640.00 540.00 540.00 200.00 150.00 100.00 0.00
13,000.00 982.00 932.00 882.00 782.00 851.00 131.00 81.00 31.00 -69.00
14,000.00 1,224.00 1,174.00 1,124.00 1,024.00 1,078.00 146.00 96.00 46.00 -54.00
15,000.00 1,466.00 1,416.00 1,366.00 1,266.00 1,305.00 161.00 111.00 61.00 -39.00
16,000.00 1,708.00 1,658.00 1,608.00 1,508.00 1,532.00 176.00 126.00 76.00 -24.00
17,000.00 1,950.00 1,900.00 1,850.00 1,750.00 1,759.00 191.00 141.00 91.00 -9.00
18,000.00 2,192.00 2,142.00 2,092.00 1,992.00 1,986.00 206.00 156.00 106.00 6.00
19,000.00 2,434.00 2,384.00 2,334.00 2,234.00 2,213.00 221.00 171.00 121.00 21.00
20,000.00 2,676.00 2,626.00 2,576.00 2,476.00 2,440.00 236.00 186.00 136.00 36.00
21,000.00 3,026.00 2,976.00 2,926.00 2,826.00 2,814.00 212.00 162.00 112.00 12.00
22,000.00 3,376.00 3,326.00 3,276.00 3,176.00 3,148.00 228.00 178.00 128.00 28.00
23,000.00 3,726.00 3,676.00 3,626.00 3,526.00 3,482.00 244.00 194.00 144.00 44.00
24,000.00 4,076.00 4,026.00 3,976.00 3,876.00 3,816.00 260.00 210.00 160.00 60.00
25,000.00 4,426.00 4,376.00 4,326.00 4,226.00 4,150.00 276.00 226.00 176.00 76.00
26,000.00 4,776.00 4,726.00 4,676.00 4,576.00 4,584.00 192.00 142.00 92.00 -8.00
27,000.00 5,126.00 5,076.00 5,026.00 4,926.00 5,018.00 108.00 58.00 8.00 -92.00
28,000.00 5,476.00 5,426.00 5,376.00 5,276.00 5,452.00 24.00 -26.00 -76.00 -176.00
29,000.00 5,826.00 5,776.00 5,726.00 5,626.00 5,886.00 -60.00 -110.00 -160.00 -260.00
30,000.00 6,176.00 6,126.00 6,076.00 5,976.00 6,320.00 -144.00 -194.00 -244.00 -344.00
31,000.00 6,621.00 6,571.00 6,521.00 6,421.00 6,940.00 -319.00 -369.00 -419.00 -519.00
32,000.00 7,066.00 7,016.00 6,966.00 6,866.00 7,380.00 -314.00 -364.00 -414.00 -514.00
33,000.00 7,511.00 7,461.00 7,411.00 7,311.00 7,820.00 -309.00 -359.00 -409.00 -509.00
34,000.00 7,956.00 7,906.00 7,856.00 7,756.00 8,260.00 -304.00 -354.00 -404.00 -504.00
35,000.00 8,401.00 8,351.00 8,301.00 8,201.00 8,700.00 -299.00 -349.00 -399.00 -499.00
Πηγή: Ταχηεαωεν

Ε.3) Αμεση φορολογία-εισόδημα απο ακίνητα

Συγκριτικός  Πίνακας Επιβάρυνσης Εισόδημα απο Ενοίκια:  Εάν συμπεριλάβουμε και την εισφορά αλληλεγγύης, τότε οι σχετικές επιβαρύνσεις θα έχουν ως ακολούθως:
Παλαιά κλίμακα Νέα κλίμακα Διαφορά Διαφορά σε %
Ετήσιο Εισόδημα
Φόρος Εισφορά Αλληλεγ. Σύνολο Φόρος Εισφορά Αλληλεγ. Σύνολο
3,100.00 341.00 0.00 341.00 465.00 0.00 465.00 124.00 4.00%
4,000.00 440.00 0.00 440.00 600.00 0.00 600.00 160.00 4.00%
5,000.00 550.00 0.00 550.00 750.00 0.00 750.00 200.00 4.00%
6,000.00 660.00 0.00 660.00 900.00 0.00 900.00 240.00 4.00%
7,000.00 770.00 0.00 770.00 1,050.00 0.00 1,050.00 280.00 4.00%
8,000.00 880.00 0.00 880.00 1,200.00 0.00 1,200.00 320.00 4.00%
9,000.00 990.00 0.00 990.00 1,350.00 0.00 1,350.00 360.00 4.00%
10,000.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,500.00 0.00 1,500.00 400.00 4.00%
20,000.00 3,960.00 140.00 4,100.00 4,600.00 176.00 4,776.00 676.00 3.38%
30,000.00 7,260.00 420.00 7,680.00 8,100.00 676.00 8,776.00 1,096.00 3.65%
40,000.00 10,560.00 800.00 11,360.00 12,100.00 1,326.00 13,426.00 2,066.00 5.17%
Πηγή: Taxheaven

Ε.4) Περισσότερους φόρους κατά 422% πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα τελευταία χρόνια

Αυξημένους φόρους κατά 422% κατέβαλαν το προηγούμενο έτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τους φόρους στην ακίνητη περιουσία που είχαν επιβληθεί το 2009. Συγκεκριμένα ανήλθαν στα 2,75 δισ. ευρώ έναντι 526 εκατ. ευρώ το 2009. Το 2013 οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012. Και αυτό διότι θα πρέπει να καταβληθούν τόσο ο ΦΑΠ του 2011 και του 20122 όσο και ο ΦΑΠ του 2013.

Όπως φαίνεται κάθε αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει της φοροδιαφυγή οδηγούσε τα τελευταία χρόνια στην αύξηση των φόρων στα ακίνητα.

Συγκεκριμένα μετά την επιβολή του ΦΑΠ (αντικατέστησε το ΕΤΑΚ το 2010) η κυβέρνηση με στόχο να καλύψει το κενό των εσόδων στον προυπολογισμό του 2011, την θεσμοθέτηση του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Προκειμένου ο φόρος να εισπραχθεί όσο το δυνατό συντομότερα αποφασίσθηκε η εμπλοκή της ΔΕΗ η οποία και ανέλαβε το έργο αυτό. Αμέσως τα έσοδα σε σχέση με το 2010 διπλασιάστηκαν ενώ το 2012 πενταπλασιάστηκαν. Ενδεικτικά είναι τα τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δείχνουν τις τεράστιες επιβαρύνσεις των ακινήτων τα τελευταία χρόνια:

 1. Το 2009 καταβλήθηκαν 526 εκτ. Ευρώ
 2. Το 2010 εισπράχθηκαν 487 εκατ. ευρώ
 3. Το 2011 οι εισπράξεις ανήλθαν στα 1,17 δισ. ευρώ και
 4. Το 2012 οι εισπράξεις εκτοξεύτηκαν στα 2,75 δισ. ευρώ.
 5. Το 2013 οι εισπράξεις ανήλθαν 2.6 δις. ευρώ
 6. Το 2014-2015 οι εισπράξεις ανήλθαν 2.65  δις. ευρώ
 7. Το 2016 οι εισπράξεις ανήλθαν 3.5 δις. ευρώ
 8. Το 2017 οι εισπράξεις ανήλθαν 3.3 δις. ευρώ

Ε.5) Εμμεση φορολογία- ΦΠΑ

Οι έξη αυξήσεις του ΦΠΑ την εξεταζόμενη περίοδο2:

Το 2009 ο συντελεστής ΦΠΑ ήταν 9% για τα τρόφιμα και 19% για τα λοιπά είδη παντοπωλείου.

 • Τον 4/2010 οι συντελεστές ΦΠΑ αυξήθηκαν από 9% σε 10% και από 19% σε 20%.
 • Τον 7/2010 οι συντελεστές ΦΠΑ αυξήθηκαν από 10% σε 11% και από 20% σε 21%.
 • Τον 1/2011 οι συντελεστές ΦΠΑ αυξήθηκαν από 11% στο 13% και από 21% σε 23%.
 • Τον 9/2011 οι συντελεστές ΦΠΑ συγκεκριμένων ειδών-αναψυκτικών αυξήθηκαν από 13% σε 23% αύξηση για συγκεκριμένα είδη-αναψυκτικά στο 23%).
 • Τον 7/2015 οι συντελεστές ΦΠΑ συγκεκριμένων τροφίμων αυξήθηκαν από 13% σε 23% με την πλειοψηφία των τροφίμων (περίπου 55%) να διατηρεί συντελεστή 13%.
 • Τον 6/2016 οι συντελεστές ΦΠΑ τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου που σήμερα υπάγονται σε ΦΠΑ 23% θα αυξηθούν σε 24%.

Συνολικά δηλαδή με τις αλλαγές που περιγράφηκαν θα υπάρξουν είδη με μέγιστη αύξηση του ΦΠΑ σε μία 6ετία από το 9% στο 24%, είδη με αύξηση από 9% σε 13% και είδη με αύξηση από 19% σε 24%.

Ε.6) Εμμεση φορολογία-Τέλος συνδρομητικής  τηλεόρασης 10%

Ε.7) Εμμεση φορολογία-Φόρος κατανάλωσης στον καφέ απο 2 έως 4 ευρώ το κιλό

Ε.8) Εμμεση φορολογία-Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5%

Ε.9) Εμμεση φορολογία-το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και  το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται απο 230 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 280 ευρώ. 

Η βενζίνη χωρίς μόλυβδο   με αριθμό οκτανίων μέχρι 96,5, με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5 απο 670 σε 700 ευρώ ανα 1.000 λίτρα.

Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, φωτιστικό κλπ. απο 330  σε 410  ευρώ.

Ο κ. Τσίπρας έχει δίκιο όταν μιλάει για ανάπτυξη, μόνο που δεν λέει  για ποιόν. Με την  καταλήστευση της περιουσίας του Ελληνικού λαού, η ανάπτυξη θα έρθει για τους «επενδυτές» τύπου Fraport, Λάτση,  Eldorado

1. Εντυπη εκδοση  Η ΑΥΓΗ  Δημοσίευση: 04 Μαΐου 2017   Α.Π.Ε.

2. ΙΕΛΚΑ: Η επίδραση των συνεχών αλλαγών ΦΠΑ στα είδη παντοπωλείου τη δεκαετία 2008-2017

Γιάννης  Περάκης

Οικονομολόγος


Αρέσει σε %d bloggers: