Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορά Στρατιωτικού για το ωράριο εργασίας!

Αναφορά στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έκανε Στρατιωτικός για το θέμα του ωραρίου των Στελεχών δείτε τι  αναφέρει:
Περίληψη αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στις διατάξεις του άρθρου 22 της οδηγίας 2003/88 / ΕΚ, σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο που έχει ήδη εργαστεί για πάνω από 48 ώρες ανά επταήμερο μπορεί, χωρίς ποινή, να αρνηθεί να εργαστεί επιπλέον ώρες.

Επισημαίνει όμως ότι αυτό δεν ισχύει για τους Έλληνες στρατιωτικούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρή πειθαρχική δίωξη σύμφωνα με

τους Κανονισμούς Γενικής Υπηρεσίας (20-1) για άρνηση εργασίας για επιπλέον ώρες.

Επίσης, βάσει του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά βαριές ποινές φυλάκισης. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί τη συμπερίληψη του στρατιωτικού προσωπικού της Ελλάδας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2003/88 / ΕΚ.

 

Petition Summary
The petitioner refers to the provisions of Article 22 of Directive 2003/88/EC, which state that an individual who has already worked for over 48 hours per seven-day period may, without penalty, refuse to work additional hours. He points out that this does not, however, apply to Greek military personnel, who face serious disciplinary action under their General Service Regulations (20-1) for refusal to work extra hours. Under the Military Penal Code, moreover, they may even face extremely heavy prison sentences. The petitioner is accordingly seeking the inclusion of Greek military personnel under the relevant provisions of Directive 2003/88/EC.

πηγη


Αρέσει σε %d bloggers: