Θα μας πάρουν τα πάντα για λόγους υπέρτερου δημοσιονομικού και δημοσίου συμφέροντος!

Η επίκληση από την Κυβέρνηση λόγων  «υπέρτερου δημοσιονομικού και δημοσίου συμφέροντος, που αποσκοπούν αφενός στη στήριξη και προστασία της εθνικής οικονομίας μέσω της ακώλυτης διενέργειας των πλειστηριασμών ως μέσον ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος « ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για όλους  τους δανειολήπτες χωρίς καμιά εξαίρεση

Αυτή η φράση  ανάγει σε εθνικό συμφέρον το συμφέρον των τραπεζών να πλειστηριάζουν . Καθιστά τους πλειστηριασμούς Εθνική ανάγκη

Ετσι απελευθερώνει ηθικά και πολιτικά κάθε τράπεζα να προχωρήσει άμεσα σε πλειστηριασμούς και ρευστοποιήσεις περιουσιών για να σωθεί. Κάθε είδους περιούσιας.

θα μας πάρουν τα πάντα  για λόγους υπέρτερου δημοσιονομικού και δημοσίου συμφέροντος!


Αρέσει σε %d bloggers: