ΙΟΒΕ: Αρνητικός ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλαδα τον Μάρτιο

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλαδα  υποχώρησε σε 99,8 μονάδες τον Μάρτιο,  δίνοντας τέλος  στην   αυξητική τάση [που είχε για μήνες, αναφέρει  το Ίδρυμα Οικονομικής και Βιομηχανικής Έρευνας (IOBE) στην μηναία έκθεση του

Το IOBE  θεωρεί  ότι η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής εξασθένισης των επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας και, σε μικρότερο βαθμό, στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο.

 Η πτώση του Μαρτίου ήταν μια διόρθωση πιθανώς υπερβολικά αισιόδοξων προσδοκιών που καταγράφηκαν τους προηγούμενους μήνες αναφέρει το ΙΟΒΕ και τονίζει  ότι η διόρθωση αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με την αυξανόμενη αβεβαιότητα σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής ενώ ο συνδυασμός μιας συνεχιζόμενης μεγάλης φορολογικής επιβάρυνσης και έλλειψης  σαφήνειας  η και συναίνεσης σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης της χώρας μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος είναι ανησυχητική.

  • Συγκεκριμένα, στον βιομηχανικό τομέα, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων  για την πορεια της ζήτησης παρέμειναν αρνητικές σε συνδυασμό με τα επίπεδα παραγωγής τους επόμενους μήνες.
  • Στον τομέα των κατασκευών, οι επιχειρηματικές προσδοκίες παρέμειναν αρνητικές τόσο στο πρόγραμμα εργασίας όσο και στην απασχόληση.
  • Στον τομέα του λιανικού εμπορίου, οι εκτιμήσεις έναντι των τρεχουσών πωλήσεων ήταν πιο αρνητικές, ενώ οι θετικές προβλέψεις έναντι των βραχυπρόθεσμων πωλήσεων υποχώρησαν ελαφρώς μαζί με τις εκτιμήσεις των αποθεμάτων.
  • Στον τομέα των υπηρεσιών, οι θετικές εκτιμήσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και η τρέχουσα ζήτηση αποδυναμώθηκαν, αν και οι εκτιμήσεις σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση βελτιώθηκαν ελαφρώς.

 Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ήταν ανάμεικτη, ενώ οι εκτιμήσεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών επιδεινώνονταν μαζί με εκτιμήσεις για τα οικονομικά της χώρας, ενώ η εξοικονόμηση πρόθεσης βελτιώθηκε και οι εκτιμήσεις σχετικά με τις τάσεις της ανεργίας ήταν λιγότερο απαισιόδοξες.

Αρέσει σε %d bloggers: