Πωλητήριο στα κατασχεθέντα ακίνητα από τις τράπεζες

Το κεφάλαιο της “ενεργητικής διαχείρισης” των ακινήτων που έχουν σωρεύσει οι τράπεζες, θα ανοίξει ο Ιούλιος, με δύο κινήσεις που θα σηματοδοτήσουν την κατεύθυνση των τραπεζών στον χειρισμό των  κατασχεθέντων περιούσιων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Πρόκειται για δύο κινήσεις που προέρχονται από την Eurobank και οι οποίες θα αποτελέσουν το επόμενο βήμα στις μεμονωμένες πωλήσεις και δημοπρασίες ακινήτων από τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, στις 17 Ιουλίου πρόκειται να υποβληθούν στην Τράπεζα

δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της θυγατρικής της εταιρίας ακινήτων,  της Eurobank Property Services, ενώ στις 20 Ιουλίου θα ακολουθήσουν οι προσφορές για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας. 

Η Eurobank Property Services προσφέρει υπηρεσίες μεσολάβησης σε αγοραπωλησίες, μισθώσεις και διαχείριση ακινήτωνκ.ά. Μέσω της Property Services, η Eurobank έχει πωλήσει  ήδη 450 ακίνητα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εννέα ενδιαφερόμενοι – funds και εταιρείες real estate του εξωτερικού – είχαν υποβάλει μη δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της Eurobank Property Services και με πέντε από αυτούς η Eurobank είχε συνεχίσει τις συζητήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πώληση της εταιρίας συμπεριλαμβάνει και τις αντίστοιχες θυγατρικές εταιρίες της Τράπεζας σε Ρουμανία και Σερβία. 

Όσον αφορά στην πώληση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, το οποίο θα είναι το πρώτο αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο που θα πωληθεί στην ελληνική αγορά, περιλαμβάνει 630 ακίνητα, το ένα τρίτο των οποίων βρίσκεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα δύο τρίτα διεσπαρμένα ανά την επικράτεια. Τα μισά από τα ακίνητα είναι κατοικίες και τα υπόλοιπα εμπορικά  μαγαζιά και οικόπεδα, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία τους ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ.

Οι δύο ανωτέρω κινήσεις της Eurobank θα ανοίξουν τον δρόμο για ανάλογες κινήσεις και από τις υπόλοιπες τράπεζες, καθώς ο SSM έχει μεν επιτρέψει τις αγορές ακινήτων από πλειστηριασμούς από τις ίδιες τις τράπεζες, υπό τον όρο, όμως, ότι οι τράπεζες δεν θα τα διακρατούν εσαεί αλλά θα απαλλαγούν από αυτά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο SSM έχει ορίσει το διάστημα αυτό στην πενταετία, αλλά αναμένει άμεσα δείγματα γραφής από τις τράπεζες.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, στις τράπεζες καταλήγουν τα μισά ακίνητα από όσα βγαίνουν σε πλειστηριασμό. Φέτος υπολογίζεται ότι θα διενεργηθούν περίπου 18.000 πλειστηριασμοί. Ήδη στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχουν αναρτηθεί 14.198 πλειστηριασμοί ακινήτων, εκ των οποίων 490 είναι προγραμματισμένοι για την εβδομάδα αυτή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, ο σχεδιασμός των τραπεζών προβλέπει ευρύτερη “τακτοποίηση” των στεγαστικών τους χαρτοφυλακίων και των ενεχύρων τους. Στο πλαίσιο αυτό, με τη βοήθεια ξένων εξειδικευμένων πλατφορμών, θα καταχωρίσουν – διαχωρίσουν τόσο τα μη εξυπηρετούμενα, όσο και τα εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ακίνητα ως εμπράγματη εξασφάλιση, αποκτώντας έτσι και καλύτερη οπτική για το ποια δάνεια μπορούν να ανακτηθούν. Ο διαχωρισμός των ακινήτων που συνιστούν εξασφαλίσεις δανείων θα επιχειρηθεί και προκειμένου να γίνει καλύτερος σχεδιασμός του προγράμματος πλειστηριασμών από τις τράπεζες, στοχεύοντας σε περιοχές – ακίνητα που θα παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανακτησιμότητας.


Αρέσει σε %d bloggers: