Ντράγκι: Δεν γίνονται δεκτά τα τα ελληνικά ομόλογα μετά τις 20 Αυγούστου.

Και επισήμως τέλος έβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο waiver που επέτρεπε στο ευρωσύστημα να χρησιμοποιεί τα ελληνικά ομόλογα για δανεισμό.

Τα ομόλογα δεν  τα δέχονταν η  ΕΚΤ εξαιτίας της χαμηλής πιστοληπτικής  ικανότητας των τραπεζών, και είχε  υιοθετηθεί  εξαίρεση -το λεγόμενο waiver- ώστε η ελληνική οικονομια μέσω των τραπεζών να έχει πρόσβαση σε ρευστό.

Η απόφαση θα ισχύσει από 21 Αυγούστου. Αυτό σημαινει ότι η Ελλάδα ειναι η μόνη χώρα παγκοσμίως που  μένει χωρίς πρόσβαση σε κεντρική τράπεζα  και  το ερώτημα ειναι  πλέον που θα βρεθούν τα ευρώ που έχει αναγκη η ελληνική οικονομια η οποία δεν μπορεί να εκδώσει χαρτονομίσματα ;

«Το διοικητικό συμβούλιο  της ΕΚΤ αποφάσισε ότι από τις 21 Αυγούστου 2018 θα πρέπει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια και τα

ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα υπόκεινται στις ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», αναφέρει η απόφαση.

Την κίνηση αυτή είχε προαναγγείλει ο Μάριο Ντράγκι. Ενώ οι μακροχρόνιες συνέπειες της έλλειψης ρευστου δεν μπορουν να υπολογιστούν, οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι οι άμεσες συνέπειες θα είναι περιορισμένες.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τους εν λόγω τίτλους μπορεί να αντλήσει  άμεσα μόλις 3,5 δισ. ευρώ που αρκούν για λίγο χρόνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι τα ενέχυρα του δημοσίου που θα επιστραφούν από την ΕΚΤ στις τράπεζες, θα μπορούσαν  να τοποθετηθούν στην αγορά repos ώστε να αντληθούν τα απαραίτητα ευρώ που έχει αναγκη για να λειτουργήσει η Ελληνική οικονομια.
Ωστόσο, το πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει συνδέεται με την βραδεία αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από τους ξένους οίκους αξιολόγησης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και κατ’ επέκταση τις τράπεζες.


Αρέσει σε %d bloggers: