Τέλος οι ευρωπαϊστές από την Ελλάδα! Μόλις το 26% των Ελλήνων εμπιστεύονται την ΕΕ!

Ευρωβαρόμετρο:

Μόλις το 26% των Ελλήνων (το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ) δηλώνει ότι “εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση”, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του φθινοπωρινού ευρωβαρόμετρου, που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν. Ο ίδιος δείκτης στον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκεται στο 42% αμετάβλητος από την άνοιξη του 2018.

Επίσης, η σχετική πλειοψηφία στην Ελλάδα (35%) έχει αρνητική εικόνα για την ΕΕ, το 25% θετική και το 39% ουδέτερη.

Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ κυριαρχεί σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ (από τα 15 την άνοιξη του 2018), με τα υψηλότερα ποσοστά στη Λιθουανία (65%), τη Δανία (60%) και τη Σουηδία (59%). Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι “τείνουν να εμπιστεύονται” την ΕΕ στις Κάτω Χώρες (57%), τη Μάλτα (56%), την Πορτογαλία (55%), την Εσθονία και τη Βουλγαρία (από 53%), το Λουξεμβούργο (52%) και τη Γερμανία (51%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι χαμηλότερες αναλογίες παρατηρούνται στην Ελλάδα (26%), το Ηνωμένο Βασίλειο (31%) και την Τσεχία (32%). Συνολικά, η πλειοψηφία τείνει “να μην εμπιστεύεται” την ΕΕ σε δέκα χώρες. Τέλος, οι ερωτηθέντες στην Ουγγαρία είναι ομοιόμορφα διαιρεμένοι (48% τείνουν να εμπιστεύονται έναντι 48% όχι).

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, από την άνοιξη του 2018, το ποσοστό των ερωτηθέντων με θετική εικόνα για την ΕΕ έχει αυξηθεί σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ, και περισσότερο στη Σουηδία (53%, 11 εκατοστιαίες μονάδες), Ισπανία (43%, 10) και Ηνωμένο Βασίλειο ( 43%, 9). Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε έξι χώρες, ιδίως στη Μάλτα (43%, -7), και παραμένει αμετάβλητο στη Σλοβακία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Βουλγαρία.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των ερωτηθέντων με αρνητική εικόνα της ΕΕ παρατηρούνται στην Ελλάδα (35%), στην Τσεχία (32%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία (από 27%).

Στην Κύπρο θετική εικόνα για τη ΕΕ έχει το 36% ( 2 μονάδες) και αρνητική το 23% (-2 μονάδες), ενω το 40% παραμένει ουδέτερο. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 25% (-2), 35% (-2) και 39% ( 3).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν το ήμισυ των πολιτών της ΕΕ συμφωνούν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ (49%, 4 ποσοστιαίες μονάδες από την άνοιξη του 2018). Αντίθετα, το 47% των πολιτών της ΕΕ διαφωνούν (-2 από την άνοιξη του 2018 και -20 από την άνοιξη του 2013) και το 4% (-2) απαντούν ότι δεν γνωρίζουν.

Σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η φωνή τους μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις υψηλότερες βαθμολογίες στη Δανία (73%), τη Σουηδία (71%) και τη Γερμανία (70%). .

Αντίθετα, η πλειοψηφία διαφωνεί με αυτή τη δήλωση σε 12 χώρες της ΕΕ, ιδίως στην Ελλάδα (79%) και την Τσεχία και την Κύπρο (από 72%).

Λιγότερο από τρία τέταρτα των ερωτηθέντων αισθάνονται ότι είναι πολίτες της ΕΕ στη Σλοβενία (72%), τη Ρουμανία (68%), την Κροατία (), και ακολουθούν η Κύπρος (65%), η Γαλλία (62%), η Ιταλία (59% ), το Ηνωμένο Βασίλειο (58%), η Τσεχία (56%), η Ελλάδα (52%) και η Βουλγαρία (51%).

Σε όλη την ΕΕ, το 28% των Ευρωπαίων δεν θεωρεί ότι είναι πολίτες της ΕΕ. Περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αισθάνονται αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα (48%), τη Βουλγαρία (47%), Τσεχία (43%), την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο (και οι δύο από 40%), τη Γαλλία (37%), την Κύπρο (35%) και την Κροατία (34%).

Από την άνοιξη του 2018, το αίσθημα της ιθαγένειας της ΕΕ αυξήθηκε σε 15 χώρες (κάτω από 17 την άνοιξη του 2018), το πιο έντονο στη Σουηδία (82%, 6 ποσοστιαίες μονάδες). Το αίσθημα αυτό μειώθηκε σε δέκα χώρες, με εντονότερη την περίπτωση της Κύπρου (65%, -7), και παρέμεινε αμετάβλητη στην Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία.


Αρέσει σε %d bloggers: